Spisbrödsfabriken har nominerats till Nackas stadsbyggnadsutmärkelse 2017!

Motivering: På Kvarnholmen bland alla kulturhistoriska byggnader finns dessa flerbostadshus i stabil, hög, vardagskvalitet. Det röda teglet spelar med traditionen på Kvarnholmen och ger färg åt fasaderna mot gatan. De fyra huskropparna binds samman av en grå, murad sockel som följer gatans höjdskillnad.