Överlåtelser

Överlåtelser hanteras digitalt hos vår ekonomiska förvaltning Simpleko
info@simpleko.se

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko
info2simpleko.se
018-660160