Överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till:
Brf Spisbrödsfabriken
Kvarnholmsvägen 86
131 31 Nacka

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare RBekonomi.
kundtjanst@rbekonomi.se
08-522 182 42 (vardagar 8:00–18:00)