Ordinarie föreningsstämma 2021

Kallelsen till Brf Spisbrödsfabrikens digitala stämma 2021 den 21/4 kl 18.00 finns under Medlemmar.