Årsredovisning 2020

Hej alla medlemmar!
Nu finns årsredovisningen för 2020 tillgänglig under Medlemmar.

Hälsningar Styrelsen