Årsredovisning 2019

Hej alla medlemmar!
Nu finns årsredovisningen för 2019 tillgänglig under Medlemmar.

Hälsningar Styrelsen